Richtrovy boudy

Nejdříve přístřešek pro dobytek, potom hospodářství
s hospodou a nakonec moderní rekreační chaty

Richtorvy boudy
16.
století
Minulost Richtrových bud reflektuje historii osídlení celých Krkonoš.
První stálí obyvatelé Krkonoš byli horníci a dřevorubci, kteří přišli někdy v první polovině 16. století hledat nerosty a těžit dřevo pro stříbrné doly v Kutné Hoře. Po skončení rozsáhlé lesní těžby část dřevařů odešla, většina však zůstala. Na vymýcených místech postavili chalupy a začali hospodařit. Přesně takhle začínaly i Richtrovy boudy.
Richtorvy boudy
17.
století
Richtrovy boudy začínaly jako malá chalupa s jednou obytnou místností
Zpočátku zde stály letní boudy, kam obyvatelé vyháněli po dobu krátkého léta svá stáda a sušili tu seno na zimu. Chalupy byly prosté, s jednou obytnou místností, komorou a černou kuchyní. Podstatnou část stavení tvořil chlév a důležitá byla i prostorná půda, která musela pojmout celou sklizeň sena. Nejstarší záznam pochází z roku 1785, kdy byl jedním ze čtyř budařů právě
Hans David Richter.

V roce 1830 staví rodina Bönsch velké hospodářství, později i s hospodou

Vlastní Richtrova bouda byla přestavěna v roce 1830 Stephanem Bönschem z Velké Úpy. Chtěl totiž rozšířit chov svého dobytka. Později se vnuk zakladatele boudy, Wilhelm Bönsch, přeorientoval z hospodářství na turistický ruch a boudu pro tento účel přizpůsobil.
Richtorvy boudy
20.
století
Obliba zimní turistiky
Hospoda s noclehárnou zahájila celoroční provoz na začátku minulého století. Lidé si totiž oblíbili zimní turistiku a lyžování. Na hory tak jezdili celoročně.
Richtorvy boudy
.
Před první světovou válkou už je tu 18 pokojů. Majitelé vlastní i Luční boudu
Ještě před první světovou válkou nahradila původní chalupu velká bouda s 50 lůžky v osmnácti pokojích. Dlouhou dobu patřily Richtrovy boudy akciové společnosti Bratři Bönschové, která mimo jiné vlastnila i Luční boudu. 
Richtorvy boudy
1938
V pohnutých dobách roku 1938 bouda do základů vyhořela, ale ještě během války byla obnovena.

Později se boudy stávají majetkem Ministerstva školství, věd a umění

Po druhé světové válce byl hostinský podnik i celé hospodářství zkonfiskováno a majetek přešel do užívání národního správce Jana Dubna. V roce 1946 získala boudu Obchodní akademie Dr. Beneše z Prahy a od roku 1950 se majitelem objektu stalo tehdejší Ministerstvo školství, věd a umění.
Richtorvy boudy
Od roku 1952 Richtrovy boudy prošly několika rekonstrukcemi a úpravami

V současné době má objekt moderní tvář a nabízí návštěvníkům širokou škálu služeb

Poslední rekonstrukce budovy byla ukončena v roce 2008 a předána k užívání. V roce 2011 došlo k optimalizaci příspěvkových organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Richtrovy boudy získal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).
Richtrovy boudy - tenisový kurt